سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرامرز سرحدی – دانشجوی دکتری گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانش
سعید فراهت – استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه س
حسین عجم – استادیارگروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سی
حسن اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی شهید نیکب

چکیده:

در مقاله حاضر، گردآورنده‌های خورشیدی صفحه- تخت با مجاری مارپیچ توسط مفهوم اکسرژی بهینه‌سازی شده‌اند. بدین منظور مدل ریاضی جامعی از شرایط عملکرد حرارتی و اپتیکی گردآورنده بدست آورده شده است. در این مدل ریاضی اغلب پارامترهای هندسی و شرایط عملکرد آن بعنوان متغیر فرض شده‌اند. پس از این مدلسازی، ضمن متغیر بودن ضریب افت حرارت کلی گردآورنده و سایر ضرایب انتقال حرارت و تصحیح خطای رایج در استخراج رابطه اکسرژی تابشی خورشید، راندمان اکسرژی گردآورنده بدست آمده است. در انتها توسط توابع بهینه‌سازی نرم‌افزار MATLAB شرایط عملکرد گردآورنده و پارامترهای طراحی هندسی آن برای حداکثر شدن راندمان اکسرژی گردآورنده پیدا شده‌اند و نمودار راندمان اکسرژی بر حسب برخی از پارامترها رسم و بررسی شده است.