سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی اکبر غلامپور – کارشناس ارشد سازه دانشگاه تهران
مهدی قاسمیه – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
حسین فلاح نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

دراین مقاله یک روش باقیمانده وزندار با استفاده از چند تابع وزنی برای مسائل دینامیکی غیرخطی سازه ها ارائه می گردد مرتبه تغییرات شتاب در هرگام زمانی بصورت سهموی فرض شده که درن تیجه چند جمله ای مرتبه چهار تابع جابجایی دارای پنج ضریب مجهول خواهد بود برای یافتن این پنج مجهول به پنج معادله نیازداریم که این معادلات از شرایط اولیه ارضای معادله حرکت در دو انتهای گام و انتگرال باقیمانده وزنی بدست می آیند دراین مقاله روش پیشنهادی با چهار تابع وزنی واحد پتروگالرکین حداقل مربعات و کالوکیشن ارائه می شود به دلیل مرتبه شتاب بالاتر در روش پیشنهادی پاسخهای بهتر و دقیقتری را نسبت به روشهای موجود بدست می آوریم که این نکته دریک مثال ارائه خواهد شد.