مقاله روش الایزا اویدیتی در تشخیص توکسوپلاسموزیس مادرزادی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۲ در علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران) از صفحه ۸۶ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: روش الایزا اویدیتی در تشخیص توکسوپلاسموزیس مادرزادی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توکسوپلاسما گوندی
مقاله سرم
مقاله الایزا اویدیتی
مقاله مایع آمنیوتیک
مقاله روش های تشخیصی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شریعت بهادری احسان
جناب آقای / سرکار خانم: صدرایی جاوید
جناب آقای / سرکار خانم: مرصوصی وجیهه
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی پور سیده سمیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: توکسوپلاسموزیس (Toxoplasmosis) یکی از بیماری های انگلی است که سبب بعضی حالات بالینی عفونی می گردد. یکی از راه های انتقال بیماری توکسوپلاسموزیس مادرزادی از طریق جفت به جنین می باشد که تشخیص این بیماری را در این مرحله بسیار حائز اهمیت می نماید. توکسوپلاسموزیس مادرزادی چنانچه در سه ماهه اول بارداری رخ دهد، به سقط جنین، اختلالات اعصاب مرکزی و چشمی منجر می شود. لذا روش های تشخیصی دقیق در بررسی زنان مبتلا به عفونت توکسوپلاسموز حائز اهمیت می باشد که شامل روش های سرولوژی مانند الایزا و الایزا اویدیتی (Avidity) IgG هستند. هدف از این مطالعه تعیین زمان ابتلاء مادران به انگل توکسوپلاسما گوندی (Toxoplasma gondii) بود.
روش کار: بررسی فوق از نوع مطالعات ارزیابی بود. در این راستا سعی شده است از جمع آوری نمونه های مختلف و بررسی مقایسه ای آنها در تشخیص توکسوپلاسموزیس مادرزادی مانند نمونه های سرمی و مایع آمنیوتیک، استفاده گردد. روش های آماری مورد استفاده در این بررسی با نرم افزار نسخه ۱۸ spss انجام گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد که اکثر مادران مورد بررسی در همین اواخر به انگل توکسوپلاسما گوندی مبتلا شده اند و افزایش تیتر الایزا اویدیتی با تعداد سقط جنین در آنها در ارتباط است.
نتیجه گیری: در روش الایزای ساده تنها تیتر آنتی بادی های IgM به درستی اندازه گیری می شوند، اما در روش جدیدتر که الایزا اویدیتی نام دارد، تیتر آنتی بادی IgG توکسوپلاسما گوندی هم به درستی اندازه گیری میشودو هم اینکه زمان ابتلاء مادران به این انگل مشخص می گردد.