سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بابک افضلی – پژوهشکده سامانههای فضایی- دانشکده هوافضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرا
محمدرضا جوان – پژوهشکده سامانههای فضایی- دانشکده هوافضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرا
زهره مهرافروز – پژوهشکده سامانههای فضایی- دانشکده هوافضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرا
حسن کریمی – عضو هیأت علمی دانشکده هوافضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

هدف از این مقاله ارائه یک سناریوی جامع برای در نظر گرفتن و اعمال قیود قابلیت اطمینان بر روند طراحی یک ماهواره بر در مرحله مفهومی و اولیه می باشد. در صورت انجام فرآیند فوق، برآوردی از احتمال موفقیت محصول در انجام اهداف الزام شده قابل ارائه خواهد بود. سناریوی مطرح شده دارای چندین گام بوده و شامل مدل ریاضی تخصیص قابلیت اطمینان، مدل ریاضی تعیین قیود طراحی، ارزیابی قابلیت اطمینان و همچنین روش آنالیز حالات بالقوه خرابی در طی مراحل طراحی می باشد که در نهایت منجر به طراحی محصولی با قابلیت اطمینان الزام شده خواهد شد