سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد غلامی عزیزی –
میثم رحیمی – کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه تهران جنوب
سیده سمیه رضوی – دانشجوی کارشناسی ارشد
آزاده باطبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بیمه

چکیده:

اگر در گذشته کسب ابزار و تکنولوژی می توانست عامل مهمی در مزیت رقابتی به حساب آید امروزه منابع اطلاعاتی و از همه مهمتر نیروهایی)منابع انسانی زبده( که توان تبدیل این اطلاعات به ارزش افزوده را برای سازمانها داشته باشند از هر چیز با ارزش دیگری، بیشتر حائز اهمیت هستند . واحدهای سازمانی، ناگزیرند به موقعیت و موفقیت سازمان خود بیاندیشند و یکی از گزینه ها برای بالاتر بردن رشد علمی سازمان حضور کارکنان در دوره های آموزشی است. PATEM آموزش مشارکتی اطلاعات غنی فراهم می آورد ، اجازه می دهد تا اسناد مورد ارزیابی مشخص گردند ، بخشاصلی آموزش است که کمک می کند به افزایش تجارب فردی و گروهی شرکت کنندگان می شود ، موجب ادراک کنندگان می شود یک فعالیت گروهی جذاب و هیجان انگیز است .یک بخش از فرایند های آموزش می شود برای مسائلی که کمتر قابل پیش بینی است و بصورت پویا می باشد انعطاف پذیری کامل دارد و می تواند برای گروه ها با اندازه های مختلف مفید باشد استقرارایمنی موادغذایی ازهرگونه خطر شیمیایی ، فیزیکی و یا بیولوژیکی است در این مقاله دستورالعمل استفاده مرحله به مرحله از PATEM در امنیت صنایع غذایی و مثال هایی گویا و روشنگر از بازخور مشارکت کنندگان است