سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کاظم هجران فر – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
کاوه پارسه – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

درتحقیق حاضر شبیه سازی عددی جریانهای تراکم پذیر دو بعدی لزج از طریق حل عددی معادلات ناویراستوکس با استفاده از روش اختلاف محدود فشرده انجام شده است از روش تراکم پذیری مصنوعی برای کوپل کردن معادلات پیوستگی و مومنتوم استفاده شده و برای افزیاش و بهبود نرخ همگرایی شیوه پیش شرطی به کاررفته است حل غیردائم از طریق الگوریتم دوزمانه و با کمک روش رانگ – کوتای مرتبه چهار بدست آمده است برای محاسبه عبارتهای مشتق مکانی موجود درم عادلات از روش اختلاف محدود فشرده مرکزی مرتبه چهار استفاده شده است حل جریان لزج و آرام درون کانال و حفره سربسته دو بعدی در اعداد رینولدز مختلف صورت گرفته و نتایج حاضر با نتایج عددی در دسترس مقایسه شده است. برای بررسی عملکرد الگوریتم حاضر درحالت غیردائم مسئله گردابه تیلور مورد بررسی قاررگرفته و نتایج عددی با نتایج تحلیلی مقایسه شده است. تاثیر پیش شرط سازی روی افزایش نرخ همگرایی حل برای این مساله مطالعه شده و قابلیت حل پیش شرطی در تحلیل جریانهای با رینولدز بسیاری پایین و اخذ نتایج فیزیکی مورد بررسی قرارگرفته است.