سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید دارابی – دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمد اردبیلی – دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

دراین مقاله اندوکتانس سیم پیچی موتور سوئیچ رلوکتانسی خطی برای تمام موقعیت ها با استفادها ز روش اجزا محدوددو بعدی ۲D-FEM و روش اجزا محدود سه بعدی ۳D-FEM محاسبه می شود نتایج اختلاف قابل ملاحظه ای در مقدار اندوکتانس هنگام استفاده از روش اجزا محدوددوبعدی نسبت به روش اجزا محدود سه بعدی نشان میدهند در ادامه عملکرد دینامیکی موتور مبتنی بر نتایج روشهای اجزا محدود دوبعدی و سه بعدی با یکدیگر مقایسه می گردد با افزایش بار موتور اختلاف بین نتایج شبیه سازی دینامیکی مبتنی بر مقادیر رو شهای اجزا محدود دو بعدی و سه بعدی بیشتر آشکار می گردد بطوریکه برای FL =24N اختلاف در مقدار راندمان به ۲۰% می رسد.