سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

میثم محمدی امین – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک
بهزاد قدیری – استادیار مهندسی مکانیک
حسن حدادپور – دانشیار مهندسی هوافضا – سازه

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از معادلات انتگرال مرزی به تحلیل جریان ناپایا حول ایرفویل و بال نازک پرداخته شده است. برای این منظور روش اجزای مرزی متداول که تنها قابلیت حل ایرودینامیک ناپایای هندسههای ضخیم را دارد، به گونهای فرمولبندی و اصلاح میشود که بتواند برای بالهای تخت یا نازک نیز بکارگرفته شود. با استفاده از روش اجزای مرزی توسعه یافته چند نوع جریان ناپایا حول ایرفویلها و بالهای تخت حل شد که مقایسه نتایج حاصل با نتایج تحلیلی و عددی معتبر نشان از دقت و اعتبار روش ابداع شده دارد. همچنین با توجه به فرمولبندی ارائه شده میتوان از مزایای روش اجزای مرزی از جمله ابلیت توسعه به رژیم گذرصوت و زبرصوت و امکان اعمال تکنیکهای کاهش مرتبه محاسبات نیز در کارامدتر ساختن حل ایرودینامیک بال نازک بهره برد.