سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی مردی – کارشناس مهندسی معدن، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، تهران
عبدالمحمد واحدی نژاد – کارشناس مهندسی مکانیک
شاهین احمدوند – کارشناس ارشد مهندسی عمران

چکیده:

بسترسازی، مهار و حمل و نصب لول ههای پنستاک نیروگاه آبی پیران در یک منطقه صع بالعبور از م یان شی به ای تند سنگی کار بسیار دشواری بود. در انتخاب جنس لول ههای پنستاک فاکتورهای مقاومت در برابر فشارهای داخلی و بارهای خارجی، امکان کارگذاری در مسیر شیب تند سنگی، تعمیرات و نگهداری آسان لول هها در زمان بهر هبرداری و امکان تهیه آ نها در داخل کشور مورد توجه قرار گرفت و نتیجتا فلزی انتخاب شد. با استفاده از سیم بکس لهای قو ی و قرقر هه ای ثابت و مرکب و انکر بول تها، لول ههای فلزی ۱۲ متری به وزن ۷ تن از طریق خط هوایی در مسیر پنستاک حمل و نص ب مهار شد. پس از نصب، تس تهای معمولUT,RT,PT و تست هیدرواستاتیک انجام و پس از آن بهر هبرداری از آ نه آغاز شد. این روش اجرایی نشان داد در هر مسیر سخت کوهستانی امکان نصب لول ههای پنستاک به صورت ایمن وجوددارد