سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیرحسین سالمی – کارشناسی ارشد مهندسی عمران و محیط زیست ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الد
حیدر همتی – کارشناس ارشد مهندسی سازه های هیدرولیکی

چکیده:

ساخت انواع سد در ایران اسلام یبه عنوان یک راهکار اساسی جهت حل بحران آّب و رونق کشاورزی محسوب می شود بتن غلطکی یاRCC روش جدیدی در ساخت سدهای وزنی و سایر ساز ههای بتنی حجیم است که مزایای فراوان آن نسبت به انواع دیگر سدهای بتنی عبارتند از کاهش هزین ههای قال ببندی، مصرف کمتر سیمان، حذف لول ههای سردکننده بتن در بدنه سد، حذف درزهای طولی، کاهش زمان ساخت سد و کاهش ابعاد سیستم انحراف آب است. طبق تعریف کمیسیون جهانی سدهای بزرگ، بتن غلطکی نوعی بتن با اسلامپ صفر است که مانند لای ههای خاکریز م یتواند متراکم شود. در این مقاله با مطالعه موردی و استفاده از تکنولوژی و تجربیات سد در دست احداث چشمه عاشق نسبت به بررسی روش اجرا و پارامترهای مهم در احداث سدهای بتن غلطکی پرداخته تا با توجه به مزایای مذکور و در نظر گرفتن سایر ملاحظات طراحی، ساخت اینگونه سدها مورد اقبال بیشتری واقع شود. به طور کلی خواص بتن غلطکی بستکی به جنس و شکل سنگدان هها، مواد سیمانی، نحوه ساخت مخلوط، درصد تراکم و کنترل دقیق در مرحله اجرا دارد. در حقیقت سدهای بتن غلطکی از جهت اقتصادی در رقابت با خاکریزها و از لحاظ کیفیت دارای خواص بتن معمولی است.