سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کارگاه ملی رایانش ابری

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمود متین فر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم‌افزار-دانشگاه آزاد

چکیده:

تحمل خطا، یک نگرانی عمده برای تضمین در دسترس بودن و قابلیت اطمینان خدمات حیاتی و همچنین اجرای برنامه‌های کاربردی است. به منظور به حداقل رساندن تأثیر خرابی بر روی سیستم و اجرای صحیح و موفق برنامه‌های کاربردی . خرابی باید پیش‌بینی‌شده و فعالانه مدیریت و کنترل گردد. روش‌های تحمل خطا در واقع برای پیش‌بینی این خرابی ه به انجام یک اقدام مناسب اغلب خرابی می‌باشد. اگرچه تحمل خطا در سیستم‌های توزیع شده موضوع پژوهش در گذشته بود است که مجموعه وسیعی از الگوریتم هاه برای تشخیص، شناسایی و اصلاح حتی ایجاد نمود اما می‌بایست این مفاهیم را در زمینه رایانش ابری دوباره مورد مطالعه قرار داد. در این مقاله روش‌های تحمل خطایی موجود در رایانش ابولی برگه‌های سیاست‌ها که تحمل خطاب، چالش‌ها و ابزارهای مورد استفاده جهت پیاده‌سازی تحمل خطا در رایانش ابولی مورد بحث قرار می‌گیرد. معماری سیستم مجازی ابری مطرح شده و در سیستم پیشنهادی تحمل پذیری خطا به صورت خودکار اجرا شده است. نتایج نشان می‌دهد که سیستم پیشنهادی می‌تواند با خطاهای نرم‌افزارهای مختلف برای برنامه‌های کاربردی سرور در یک محیط مجازی ابری مقابله کند