سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید کاظمی – کارشناس ارشد خاک و پی ، دانشگاه فردوسی مشهد
جعفر بلوری بزاز – استادیار گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

علیرغم پیشرفت چشمگیر علم مکانیک خاک و مهندسی ژئوتکنیک در دهه های اخیر، تعیین نحوه رفتار پی های عمیق هنوز با دشواریهایی همراه است. معمولاً عدم تسلط بر طراحی بهینه و در عین حال مطمئن، منجر به اختیار نمودن حد بالای ضریب اطمینان و همچنین محافظه کارانه انتخاب کردن پارامترهای رفتاری و مقاومتی می شود. چنین وضعیتی موجب غیر اقتصادی شدن طرحها میگردد. لذا طرح اقتصادی و ایمن تاثیر بسزایی بر هزینه تمام شده و زمان اجرای طرح خواهد داشت. در این مقاله علاوه بر آشنایی با پیهای عمیق و نحوه بکارگیری الگوریتم ژنتیک در مهندسی عمران از روشی کاربردی برای بهینهیابی گروه شمع استفاده شده است. به همین منظور در محیط نرم افزار Matlab و به کمک ابزار G.A.Tool برنامهای تدوین شد که قادر به بهینه سازی اکثر مسائل گروه شمع با توابع هدف گوناگون و مناسب با شرایط طراحی میباشد. نتایج بیانگر کارآیی این روش در رسیدن به طرح بهینه گروه شمع برای تامین توابع هدف متفاوت و همچنین قابلیت آن در طراحی بهینه سایر پارامترهای طراحی در مهندسی عمران میباشد