سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نرگس قاضی نور – گروه مهندسی برق- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
پیمان معلم – گروه مهندسی برق- دانشکده فنی و مهندسی- دانشگاه اصفهان

چکیده:

با ارسال فریم های فشرده شده در کانال نویزی، مقداری از اطلاعات آنها از دست می رود. بنابراین کیفیت فریم های دریافت شده در گیرنده پایین می آید. کدینگ چندتوصیفی ویدئو، راه حلی امیدبخش برای افزایش قدرت سیگنال ویدئویی منتقل شده است. در این روش هر ویدئو به دو قسمت تقسیم می شود. ویدئوهای ایجاد شده هر کدام در کانال های مجزا، کدگذاری و منتقل می گردد و گیرنده، اطلاعات دو کانال به گونه ای مناسب با هم ترکیب می شود. در این مقاله یک روش جدید کدینگ چندتوصیفی ارائه می شود. سپس قبل از جداسازی ویدئو به دو قسمت، به این روش، افزونگی در حوزه ی فرکانس اضافه می شود تا کیفیت تصاویر متحرک، بهبود یابد. روش های بهبود یافته با افزونگی با یک روش زمانی و یک روش مکانی مقایسه می شود. سیستم انتقال برای تصاویر متحرک در هر چهار حالت شبیه سازی شده است. نتایج کمی (PSNR) و کیفی (دیداری) شبیه سازی ها نشان می دهد که کیفیت تصاویر متحرک فشرده شده در حالت استفاده از روش بهبودیافته با افزونگی، درتمام موارد نتایج بسیار خوبی به دنبال خواهد داشت.