سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا غلامرضایی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
محمود کشاورزی – عضو هیئت علمی دانشگاه ولی عصر رفسنجان
افشین غنی زاده – دانشگاه RWTHآخن آلمان

چکیده:

در این مقاله روشی ارائه شده که تشخیص لبه ها را بر اساس تبدیل فوریه و اتوماتای یادگیر سلول ۰ ی ۱ انجام میدهد. روش پیشنهادی ابتدا به کمک تبدیل فوریه، فرکانسهای بالای تصویر را جدا میکند که باعث میشود محدوده کلی لبه ها استخراج شوند. در مرحله دوم به کمک اتوماتای یادگیر سلولی، علاوه بر بهبود لبه ها، نویز و لبه های اضافی حذ ف خواهد شد. آزمایشات بعمل آمده گویای آنست که روش مزبور نسبت به دیگر روشها سرعت بالایی داشته و از دقت بالایی برخودار است. نتایج حاصله با روشهای متداول تشخیص لبه مانند روش کن ۱ ی ۲ و سوبل۲ ۳ مقایسه شده اند.