سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی درست قول – مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
حسن موسوی – استادیار، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله به صورت تجربی و نظری به بررسی یک سیستم عیب یابی گیربکس، به وسیله ایجاد یک شبکه عصبی مصنوعی پرداخته شده است. در ابتدا سیگنالهای ارتعاشی با استفاده از شتاب سنجنصب شده بر روی بدنه گیربکس گرفته شده سپس این سیگنالها به کمک درونیابی هم بعد شدهاند در مرحله بعد ضرایب ویولت گسسته هر سیگنال و انحراف استاندارد این ضرایب در ساختاری خاصمحاسبه و به عنوان ورودی به شبکه عصبی اعمال شده است. حالت گیربکس سالم، دندانه با سایش کم و سایش متوسط و شکستگی کامل دندانه به عنوان خروجی شبکه عصبی در نظر گرفته شده است. مقایسهای نیز مابین نتایج این مقاله و نتایج شبکههای دیگر موجود در مقالات معتبر انجام شده است.