سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید روح اللهی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
اکرم جزینی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سیرجان

چکیده:

دراین مقاله تصمیم داریم کاربرد جدیدی از الگوریتم ژنتیک را درکشف راه حل برای مساله جدول زمانی امتحانات مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم الگوریتم ژنتیک بکاررفته دراین مقاله دردوزمینه با کارهای گذشته متفاوت می باشد اولا الگوریتم به دو فاز مختلف تقسیم شده است بطوریکه درفاز اول هدف آن بدست آوردن جداول زمانی عملی و درفاز دوم هدف اصلی بهبود کیفیت جداول زمانی حاصل ازفاز اول است و ثانیا استفاده از هیورستیک های مختلف درجهت هدایت و تسریع درفرایند جستجوی راه حل می باشد درنهایت سعی کردها یم الگوریتم خود را باری مقایسه با کارهای مشابه انجام شده دراین حوزه روی مجموعه داده های محک موسوم به داده های کارتر که به عنوان داده های استاندارد درحوزه جداول زمانی امتحانات بکارمی روند مورد ارزیابی قرا ردهیم که دربخش پایانی حاصل کار به نمایش درخواهد آمد.