سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس پایش وضعیت و عیب یابی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحسن صفوی – استادیار، عضو هیات علمی دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدحسن کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک

چکیده:

در این پژوهش با استفاده از کد MCNPX فرآیند شبیه سازی تصاویر رادیوگرافی از قطعاتی با ابعاد متفاوت و با مدلسازی موقعیت، انرژی چشمه، هندسه، خواص فیزیکی و دقت آشکارساز صورت گرفته و تصاویر به دستآمده تحت پردازش تصویراتوماتیک قرار گرفته و اندازههای استخراجی پس از اعمال ضریب تصحیح با مقدار واقعیشان مقایسه شده است. نتایج مقایسه دقت بالای محاسبات را نشان میدهد. استفاده از کدMCNPX در شبیه سازی تصاویر رادیوگرافی تطابق بالای تصاویر شبیهسازی شده با واقعیت را ایجاد کرده و به این صورت روش نوینی در کنترل ابعادی اتوماتیک قطعات متقارن معرفی شده است