سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جواد روستائی – کا
آرش نیری – دکترای مهندسی ژئوتکنیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، همکار تحقیقاتی مجت
پرویز مقیمی – کارشناس ارشد، مهندسی سازه های امن، دانشگاه صنعتی مالک اشتر،

چکیده:

مخازن فولادی استوانه ای روزمینی از جمله سازه ها و تجهیزات صنعتی هستند که نقش حساسی در ذخیره موادنفتی و پالایشگاهی، تامین آب آشامیدنی و سیستمهای اطفاء حریق دارند. آمار حملات انجام شده در طول جنگتحمیلی و همچنین گزارشات حوادث و اتفاقات رخ داده در پالایشگاهها نشان دهنده این است که این مخازن جزوتاسیسات حساس و استراتژیک بوده و ممکن است در معرض بارگذاری انفجاری قرار گیرند، لذا مطالعات این نوعبارگذاری و بررسی اثرات آن بر مخازن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله بارگذاری انفجاری مخزن روباز نفتی در جنوب کشور بررسی شده است. جهت این موضوع مخزن با هیدروکد ANSYS AUTODYN مدلسازی شده و تحت بارگذاری انفجاری حوزه دور قرار گرفته است. میزان بیش فشار حاصل از انفجار در ۱۶ سناریو مختلف بدستآمده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که مخزن مد نظر در مقابل برخی از سناریو های بارگذاری انفجاری فرضی آسیب پذیر خواهد بود و بر طبق معیارهای خرابی استاندارد api650 خراب خواهد شد و لذا بایستی جهت جلوگیری از ضرر اقتصادی، زیست محیطی و … تدابیر لازم را از قبیل مقاوم سازی، پدافند غیرعامل و مدیریت بحرانپس از تخریب، در نظر گرفت. همچنین بر اساس این نتایج چهار سطح ایمنی در مخازن پیشنهاد شده است که براساس آن میزان ایمنی مخازن در مقابل انفجار های سطحی مشخص می گردد.