سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

مریم وفایی پور – دانشجوی سال آخر کارشناسی ارشد دانشگاه تهران مرکز
بهروز پروانه –
علیرضا شکیبا –
مریم بیرانوند زاده –

چکیده:

مطالعه و شناسایی محدودیت ها و مخاطرات تهدید کننده جوی و اقلیمی و نیز اگاهی از جاذبه ها و پتانسیل های نهفته در ویژگیهای جوی و اقلیمی جغرافیای گسترده کشور در فصول مختلف سال به منظور ملحوظ داشتن آنها در برنامه ریزی های مختلف ملی واستانی نظیر توسعه گردشگری از اهمیت زیادی برخوردار است از این رو نمی توان از عامل اقلیم و آب و هوا و تاثیر آن برتوسعه و تحول در بخش توریسم غافل بود چرا که این مقوله از شرایط و زمینه های اولیه و اصلی ارتباطات بین کشورها وحتی مناطق و سرزمینهای یک کشور ومنطقه محسوب می شود برای ارزیابی تاثیر عناصر اقلیمی برروی شرایط اسایش حرارتی انسان نیاز است که از شاخصهای اسایش انسانی استفاده گردد. در همین زمینه می توان از شاخص اقلیم توریستی TCIاستفاده کرد این شاخص به طور سیستماتیک تاثیر عناصر اقلیمی را بر توریسم مشخص می نماید و می توان شرایط اقلیم توریستی مناطق را با آن تبیین کرد.