سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مواد پیشرفته

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه محترم – دانشجوی کارشناسی ارشد نساجی،دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه گیلان
فاطمه حق دوست – دانشجوی کارشناسی ارشد نساجی،دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه گیلان
وحید متقی طلب – استادیار و عضو هیئت علمی،دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه گیلان
اکبر خداپرست حقی – استاد و عضو هیئت علمی،دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه گیلان

چکیده:

نانوذرات نقره در اثر کاهش شیمیایی نیترات نقره در حضور آسکوربیک اسید، به عنوان عامل کاهشی و پلی اتیلن گلایکو به عنوان عامل پایدار کننده در دمای اتاق ساخته شده اند. محلو حاوی نانو نقره از یون های نقره در اندازه های ۱۰۰-۱۰ نانومتر تشکیل شده اند و در مقایسه با محلو های دیگر پایداری بیشتری دارند. یونهای نقره به دلیل اندازه ی کمی که دارند سطح تماس بیشتری با محیط داشته و تاثیر بیشتری بر محیط می گذارند. نقره در ابعاد بزرگتر، فلزی با خاصیت واکنش دهی کم می باشد ولی زمانیکه به ابعاد کوچک در حد نانومتر تبدیل میشود خاصیت میکروبکشی آن بیش از ۹۹ درصد افزایش می یابد، به حدی که می توان از آن جهت بهبود جراحات و عفونت ها استفاده کرد.در این روش، نانوذرات با سطح مقطع دمبلی شکل با میانگین قطر ۸۰-۵۰نانومتر و با مقاومت الکتریکی۰/۱s/m بدست آمد.