سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین ترکمن – دانشگاه شهید بهشتی،
سیدابراهیم افجه ای – دانشگاه شهید بهشتی
حسین عسکریان ابیانه – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرزاد رضوی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

محاسبه امپدانس در حفاظت دیستانس به روش های مختلفی صورت می گیرد که پارامترهای مهمی همچون تعداد نمونه ها، نرخ نمونه برداری، سرعت و دقت تأثیر بسزایی در عملکرد رله دیستانس دارد. در این مقاله نشان داده م یشود که برای حذف هارمونیکها در محاسبه امپدانس توسط روشهای پنجره متغیر خصوصاً حداقل مربعات و حداقل مربعات با حذف مقدارDC چگونه برای محاسبه امپدانس به تعداد نمون ه بالا نیاز دارند و همچنین کاهش سرعت محاسباتی در این رو ش نمایان م یباشد. بمنظور بهینه سازی این مسئله، روش جدیدی برای بهبود عملکرد رله معرفی می گردد در روش جدید با تعداد نمونه مورد نیاز براساس حذف هارمونیکها به محاسبه امپدانس با نرخ نمونه برداری کمینه و سرعت مطلوب پرداخته می شود همچنین با استفاده از این روش می توان دقت بسیار زیادی در محاسبات بدست آورد. در این راستا الگوریتم های مهمی همچون حداقل مربعات، حداقل مربعات با حذف مقدارDC بمنظور مقایسه برای محاسبه امپدانس بهمراه روش جدید در نر مافزار PSCAD طراحی و پیاده سازی شده اند نتایج بهینه با بکارگیری روش جدید نشان داده شده است