سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبدالامیر یاقوتی – برق منطقه ای هرمزگان
مسعود مکاری زاده – شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان
محمدحسین مشکینی – شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان

چکیده:

یکی از وظایف مهم شرکت های برق، توزیع انرژی الکتریکی با کیفیت مناسب به مشترکین می باشد. بدلیل عدم آشنایی از الگوی بار مشترکین مختلف، وجود مشترکین سه فاز نامتعادل، غیر یکنواخت بودن مصرف مشترکین و عدم توزیع مناسب مشترکین بین فازهای مختلف شبکه، بار فازهای شبکه برابر نبوده و سبب ایجاد نامتعادلی می گردد. یکی از اثرات نامطلوبب این تعادل ایجاد نوسان در شبکه و کاهش کیفیت انرژی توزیع شده به مشترکین می باشد. در این مقاله سعی شده است با بررسی اثرات نامطلوب عدم تعادل روشهای مناسبی جهت کاهش اثرات این پدیده ارائه گردد. در این تحقیق اثرات زمین کردن سیم نول در طول شبکه نیز مدل و مورد بررسی قرار گرفته است. در روش پیشنهادی با شناسایی الگوی مصرف مشترکین توزیع مناسب بار بین فازها و زمین کردن سیم نول در طول شبکه سعی شده است اثرات عدم تعادل بار به حداقل کاهش یابد. نتایج بدست آمده بر روی شبکه واقعی با استفاده از روشهای پیشنهادی حاکی از مطلوب بودن این روشها می باشد.