سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ایمان صادق خانی – دانشگاه صنعتی اصفهان
آرزوالسادات مرتضویان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
عباس کتابی – دانشگاه کاشان

چکیده:

در طول مراحل اولیه بازگردانی سیستم قدرت، تعامل غیرخطی میان ترانسفو رماتورهای کم بار و سیستم انتقال می تواند منجر به بروز اضافه ولتاژهای هارمونیکی شود . مؤثرترین روش برای محدودکردن اضافه ولتاژهای کلیدزنی، کلیدزنی کنترل شده است زیرا دامنه گذراهای ایجادشده بشدت به زمان بسته شدن سوئیچ بستگی دارد . در این مقاله یک شاخص هارمونیکی معرفی خواهد شد که مقدار مینیمم آن متناظر با بهترین حالت کلیدزنی است . همچنین برای کاربردهای زمان حقیقی، روشی مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی (ANN) برای تخمین زمان کلیدزنی بهینه ارائه خواهد شد. برای داشتن قابلیت تعمیم مناسب، آموزش شبکه عصبی بر مبنای پارامترهای مد ار معادل سیستم صورت می گیرد. برای تأیید کارآیی شاخص پیشنهادی و دقت روش مبتنی بر شبکه عصبی، دو مطالعه موردی که قسمتی از سیستم ۳۹ با سه New England هستند ، ارائه و بررسی می شوند.