سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید باقری گلزار – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
فریبا کرمی سرخه چقایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده:

دراین مقاله یک روش جدید برای رهگیری شی متحرک پیشنهاد داده می شود درابتدا یک شی متحرک توسط کاربر انتخاب شده و سپس سگمنت بندی می شود و سپس رنگ غالب از هدف سگمنت بندی شده استخراج می شود دربخش رهگیری ساختار مدل حرکتی با سیستم فیلتر کالمن تطبیقی ست می شود سپس رنگ غالب شی متحرک درفضای رنگ HIS به عنوان ویژگی برای تشخیص شی متحرک در فریمهای متوالی مورد استفاده قرارمیگیرد نتایج تشخیص بصورت بازخورد برای تخمین پارامترهای فیلتر کالمن تطبیقی به منظور تنظیم ضریب جفت شده گی مورد استفاده قرارمیگیرد روش پیشنهادی قادر است شی متحرک را در شرایط پیچیده ی دنیای واقعی مطمئنی رهگیری کند همچنین در شرایطی مانند شی متحرک سریع تغییر روشنایی تغییرجهت وتغییر سرعت ناگهانی شی متحرک به خوبی عمل می کند روش پیشنهادی یک الگوریتم موثر دررهگیری تصاویر ویدیویی است.