سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احسان بهرامی مطلق – دانشجوی کارشناسی ارشد ، شناسایی و انتخاب مواد مهندسی ، دانشگاه فردوسی
جلیل وحدتی خاکی – استاد، گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه فردوسی مشهد
محسن حداد سبزوار – دانشیار، گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این تحقیق روش نوین برای جوشکاری آلیاژهای آلومینیوم ارائه شده است. در این روش از واکنش های به شدت گرمازای سنتز احتراقی در سیستم Al-Ni به عنوان منبع تغذیه استفاده می شود . گرمای آزاد شده از واکنش بین مخلوط پودری AlوNi باعث ذوب سطحی صفحات آلومینیومی شده و با واسطه ی فشار خارجی که طی فرایند به نمونه اعمال می شود، پیوندی قوی بدست می اید. استحکام برشی اتصالات بدست آمده توسط این روش و همچنین روش پیوند نفوذی (تحت شرایط مشابه) توسط دستگاه آزمایش کشش (Zwick/Z 250) تعیین شد. فصل مشترک اتصال بدست آمده با میکروسکوپ نوری و همچنین آزمایشات پراش اشعه ایکس (XRD) مورد بررسی قرار گرفت . تصاویر میکروسکوپ نوری ساختار ریختگی و یوتکتیکی ناحیه جوش را آشکار ساخته و بر وقوع پدیده های ذوب و انجماد در نتیجه ی گرمای ازاد شده از یک واکنش سنتز احتراقی دلالت دارند. نتایج آزمایشات XRD نیز نشان می دهند که واکنش اتفاق افتاده (۳Al+Ni→Al3Ni+ heat) می باشد. زیرا ناحیه ی جوش شامل دو فاز Al و Al3Ni می باشد. استحکام برشی اتصال بدست آمده توسط این روش ۴۴/۹۷ MPa میباشد که نسبت به استحکام پیوند نفوذی (۸/۰۵MPa) بسیار بیشتر است. بنابراین ، این روش پتانسیل بهتری جهت جوشکاری آلیاژهای آلومینیوم دارد.