سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا آقامحمدی – مرکز مطالعات دینامیکی شبکه برق ایران
سیده مریم تابنده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

دراین مقاله روش جدیدی برای شناسایی گروه های همنوای ژنراتوری براساس همبستگی نوسانات زاویه رتور ژنراتور ها معرفی شده است دراینروش با اندازه گیری تغییرات زاویه رتور ژنراتور ها ضرایب همبستگی بین هرجفت ژنراتور به دست می آید گروه های همنوای ژنراتوری با مقایسه ضرایب همبستگی بین ژنراتورها براساس الگوریتم پیشنهادی مشخص می شود نتایج حاصل از این روش با گروه های همنوار تشکیل شده درشبکه پس از وقوع خطا که از شبیه سازی حوزه زمان نوسانات زاویه رتور ژنراتورها بدست می آید منطبق است این روش روی شبکه ۳۹ شین IEEE امتحان شده و نتایج قابل قبولی ارایه گشته است.