سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمزه داوری کیا – مرکز مطالعات دینامیکی شبکه برق ایران
محمدرضا آقامحمدی – مرکز مطالعات دینامیکی شبکه برق ایران
محمدحسین کاظمی – دانشگاه شاهد

چکیده:

جزیره ای سازی کنترل شده به عنوان آخرین ابزاراصلاحی جهت جلوگیری از وقوع حوادث پی در پی و خاموشی در پیامد یک اختلال بزرگ در شبکه بکار گرفته می شود. هدف این مقاله ارائه روشی جهت پیش بینیزمان مناسب برای اعمال جزیره ای سازی کنترل شده در شبکه بوسیله ی شاخص های مبتنی بر روابط میان گروه های همنوای ژنراتوری می باشد. شاخص های تعریف شده می توانند تضعیف امنیت و شکنندگی شبکه در بستررفتار دینامیکی سیستم و در نتیجه جزیره ای شدن شبکه را با سرعت و دقت بالا و بصورت بهنگام پیش بینی نمایند شبکه ۳۹ باسIEEEجهت بدست آوردن حد بحرانی شاخص های معرفی شده بصورت نابهنگام و پیش بینیزمان مناسب جزیره ای سازی بصورت بهنگام بکار گرفته شده است. نتایج بدست آمده از شبیه سازی دینامیکی حاکی آن است که جزیره ای سازی کنترل شده در زمان مناسب می تواند از بروز حوادث پی در پی، خاموشی سراسری و بروز بحران در شبکه جلوگیری نماید