سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شیرین اسماعیلی نیاری – دانشجوی دکترای سازه دانشگاه صنعتی سهند تبریز
بهزاد رافضی – استادیار مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

بطور کلی دوراهکار برای محافظت ساختمان در برابر تحریکات زلزله وجود دارد روش اول اینکه سازه به گونه ای طراحی شود که دارای مقاومت سختی و ظرفیت تغییر شکل غیرالاستیک کافی بوده تا بتواند پاسخگوی نیروی لرزه ای باشد کا ین مر با استفاده از اجزای سازه ای از قبیل دیوارهای برشی قابهای مهاربندی شده قابهای خمشی و یا ترکیبی از آنها در ساختمان برای ایجاد سیستم مقاوم جانبی امکان پذیر خواهد بود روش دوم استفادها ز ابزارهای کنترل برای کاهش نیروهای عمل کننده برروی سازه است هدف از استفاده از این ابزار کاهش تمامی پاسخهای سازه ای از قبیل شتاب، سرعت و تغییر مکان طبقات می باشد این ابزارها برحسب چگونگی زوال انرژی در آنها بصورت فعال نیمه فعال و غیرفعال طبقه بندی می شود که در شکل نشان داده شده است.