سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ایوب فرجی پور – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی- تهران- ای
فرید کربلایی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی- تهران- ای
حسن حیدری – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی- تهران- ای

چکیده:

از اهداف جایابی بانک های خازنی، کاهش تلفات و اصلاح پروفیل ولتاژ می باشد. این کار به کمک تعریف یک مسئله بهینه سازی انجام می شود. در این مقاله از کاهش تلفات و همچنین کاهش قیمت خازن ها به عنوان تابع هدف این مسئله بهینه سازی استفاده شده است. قیود مسئله نیز شامل رعایت حدود مجاز ولتاژ شین ها و جریان عبوری از خطوط می باشد. ضمن اینکه حدود مشخصی نیز برای ظرفیت خازن های قابل استفاده لحاظ می گردد. مسئله بهینه سازی برای تعیین هر دو خازن های ثابت و قابل کلید زنی به کار می رود. برای حل این مسئله بهینه سازی از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. به منظور بهبود عملکرد این الگوریتم، روش نوینی برای انتخاب جمعیت اولیه ارائه گردیده است. شبیه سازی هایی که بر روی یکی از شبکه های توزیع تهران انجام شده، تأثیر انتخاب صحیح جمعیت اولیه را نشان می دهد.