سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا آقامحمدی – مرکز مطالعات دینامیکی شبکه برق ایران دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپ
حمزه داوری کیا – مرکز مطالعات دینامیکی شبکه برق ایران دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپ

چکیده:

در این مقاله روش نوینی برای ارزیابی حوادث شبکه معرفی شده است. تابحال پس از بروز اختلال و خروج یک خط در شبکه، مشکل ایجاد شده تنها در اضافه بار شدن برخی تجهیزات دنبال می شد. اگر اضافه بار بوجود آمده باعث تخطی از قیود امنیتی تجهیز شود، با احتمال بالایی آن تجهیز از تعاملات شبکه خارج شده و بدین ترتیب حوادث پی در پی در شبکه آغاز می شود. از طرفی جلوگیری از بروز حوادث توسط حذف بار روشی متداول در سیستم قدرت می باشد. این مقاله با بدست آوردن شاخص های ارزیابی به برسی میزان حذف بار تحمیل شده به شبکه برای جلوگیری ازگسترش حوادث و همچ نین آثار مضر تحمیلی در روند حوادث پی در پی می پردازد. همچنین توسط الگوریتم های معرفی شده، میزان سطح بار بحرانی در ساختار ثابت شبکهبدست می آید. الگوریتم های معرفی شده در برنامهMATLAB برروی شبکه آزمون ۳۹ باس IEEE به ازای ۱۰سطح بار پیاده سازی شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد با جلوگیری از بروز حوادث پی در پی در شبکه توسط حذف بار کنترل شده، میزان توان از دست رفته در حوادث بسیار کاهش پیدا می کند. همچنین سطح بار بحرانی شبکه بدست آمده و ضعف شبکه در این سطح بار نمایان می گردد.