سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی وهابی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت
مهدی روانشادنیا – کاندیدای دکتری مهندسی و مدیریت ساخت

چکیده:

دراین مقاله روشنوینی با توجیه فنی اقتصادی در ساخت سازه های زیرزمینی و بطور خاص اجرای شفت ها مورد بررسی قرار گرفته است این شفت ها کاربرد وسیعی در عملیات تونل سازی و سازه هیا زیرزمینی دارند که روش دیوار دیافراگمی به عنوان روشی نوین درا یران می تواند جایگزین مناسبی برای اجرای شفت ها با روش سنتی حفاری و حفاظت موقت و لاینینگ بتنی به حساب اید اجرای دیوار دیافراگمی بوسیله دستگاه حفار گراب مکانییک هیدرولیکی یا هیدروفرز با حفاری ترانشه های دیوار آغاز و با نصب انداستاپ، ماسه گیری دوغاب داخل ترانشه، نصب قفسه های بافته شده آرماتور و بتن ریزی به روش ترمی تکمیل می شود سپس حفاری خاک داخل شفت صورت میگیرد. برای بررسی مزایای این روش مطالعه موردی برروی شفت هواکش مربوطب ه توسعه شمالی خط ۱ متروی تهران و سپس مقایسه مالی و زمانی میان روش سنتیو دیوار دیافراگمی انجام گرفته است.