سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی ارتقای توان داخلی با رویکرد رفع موانع تولید در شرایط تحریم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر صدرزاده – عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی ارومیه

چکیده:

این مقاله مسئله برنامه ریزی پروژه با محدودیت منابع (RCPS) را با هدف کمینه سازی مدت زمان اجرای پروژه در نظر می گیرد. این مسئله جزء مسائل NP کامل است. بسیاری از پژوهشگران اعتقاد دارند که حل اینچنین مسائلی تنها با روش های ابتکاری و بخصوص فرا ابتکاری در زمان های منطقی امکان پذیر است. اما این مقاله مفاهیم ابتدایی مدیریت پروژه و محدودیت های منابع و پیش نیازی را لحاظ کرده و روشی نوآورانه و در عین حال ساده را مطرح می کند. سپس یک مثال عددی اندازه بزرگ مربوط به تحقیق پیشین شامل سه نوع منبع تکرار شدنی و ۲۵ فعالیت را حل می نماید. نتایج نشان می دهند که روش پیشنهادی موفق شد به جوابی بهتر از جواب های مربوط به سه روش ابتکاری (روش مبتنی بر قوانین حق تقدم SAD, MITF و MILFT) و دو روش فرا ابتکاری (روش بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) و الگوریتم ژنتیک (GA) دست یابد.