سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

سیدمحسن موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی
حمیدرضا هنرکارباباخانی – مدیرعامل شرکت مشاوره مالی و سرمایه گذاری داریک

چکیده:

دراین مقاله سعی گردیده تا با معرفی مختصر مشارکت عمومی خصوصی به نمونه های کاربردی روشهای تامین مالی مورد استفاده دربخش حمل ونقل پرداخته شود رویکرد این مقاله ارایه نگاهیجدید در خصوص تامین مالی است لذا نقد روشهای مشارکتی درکنار تبیین روشهای تامین مالی صورت گرفته درشهرداری تهران مدنظر قرارگرفته است و هدف ازارایه اینمقاله بیان اهمیت مشارکت بخش خصوصیدر شرایط تحریم بانکهای کشور و به خصوص بانک مرکزی است که مشکلات عمده ای را برای دستیابی به منابع خارجی جهت احداث پروژه های حوزه حمل و نقل و ترافیک ایجاد نموده است بهترین روش برای احداث پروژه های حوزه حمل ونقل و ترافیک مشارکت عمومی خصوصی است این الگو می تواند با بهره گیری از ظرفیت های بازار پول و بازار سرمایه کشور و همچنین پتانسیل جذب منابع مالی از سایر کشورها می تواند مشکلات عدیده ای را که در توسعه حوزه حمل و نقل و ترافیک کلان شهر تهران و به خصوص زیرساخت های مورد نیاز مرتفع نماید.