سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

یوسف فریدون زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد نرم افزار
منوچهر کلارستاقی – استادیار دانشگاه تربیت معلم تهران
میرمحسن پدرام – استادیار دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

گسترش سریع بدافزارهای رایانه ای خصوصا دردهه اخیر و افزایش تهدیدات ناشی از این بدافزارها درمحیطهای شبکه ای اهمیت توجه به موضوع امنیت رایانه ها و شبکه های رایانه ای را بیش از پیش نمایان می سازد دراین میان برای تامین امنیت در حوزه مذکور روشهای مقابله با بدافزارها و بررسی مزایا و معایب این روشها و همچنین ارائه روشهای مناسب بسیار ضروری به نظر می رسد روش عمومی برای مقابله با بدافزارها استفاده ازنرم افزارهای آنتیویروس می باشد ولی اینگونه نرم افزارها توانایی لازم برای شناسایی بدافزارهای جدیدی را ندارند روش ارائه شده دراین مقاله برای شناسایی گونه هایی از این نوع بدافزارها با استفاده از تحلیل ویژگیهای رفتاری آنها می باشد.