سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدجواد کیان – مرکز تحقیقات سلامت کارومحیط پژوهشکده سلامت صنعت نفت ایران
فرخ افتخار –
امیرمحسن مرتضوی –
حمید شیرخانلو –

چکیده:

برای تحقیق درمورد اثرات سمی فلزات ارسنیک و جیوه برایمنی و سلامت کارگران شاغل درصنعت نفت یک روش جدید برپایه استخراج مایع مایع جهت تغلیظ سازی فلزات ذکر شده قبل ازاندازه گیری با دستگاه جذب اتمی با تکنیک تولید هیدرید انجام شده است دراین روش ۵ میلی لیتر نمونه خون قطره خون با آب مقطر سه باریونیزه شده به حجم ۲۰ میلی لیتر رسیده و بآن ۰/۵ میلی لیتر از یک مایع یونی ۱ بوتییل -۳ متییل امیدازولیوم هگزا فلوروفسفات بهعنوان فاز استخراج کننده اضافه می گردد نمونه حاوی کاتیون های ارسنیک و جیوه پیش از استخراج توسط مایع یونی ۱ بوتیل -۳ متیل امیدازولیوم هگزا فلوروفسفات درپی اچ ۴تا۶ باامونیوم پیرولیدین دی تیوکاربامت تشکیل کمپلکس داده است دراین روش پارامترهای مختلفی مانند پی اچ حجم نمونه و میزان مایع یونی بهینه می شود درشرایط بهینه برای ۲۰میلیلیتر از نمونه استاندارد حد تشخیص آرسنیک ۰٫۲ میکروگرم برلیتر و حد تشخیص جیوه ۰٫۵ میکروگرم برلیتر بدست آمده است.