سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نعمت الله قنواتی – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
محمدحسین یکتایی – دانشگاه تربیت معلم کرج

چکیده:

کشف کجی تصاویر متون یکی از پیش پردازشهای مهم درالگوریتمهای تشخیص نوری حروف و علائم و همچنین الگوریتم های جداکننده نواحی متن از دیگر نواحی سندنظیر گرافیک جدول و غیره محسوب می شود این الگوریتمها نسبت به کج بودن خطوط متن حساس هستند و کجی سند موردتحلیل را فقط تا یک حد خاصی تحمل می کنند پژوهشگران روشهای متعددی را به منظور رفع این مشکل بکاربرده اند که این روشها براساس نوع ساختار دستخط نقاط و یا مجموعه ای از نقاط تصویر مانند یک حرف کلمه و یا بطورکلی بلوکی از نقاط را بعنوان داده های مورد پردازش بکار می برند. روش هیوژ به عنوان یک فن شناخته شده و مطمئن جهت تشخیص خطوط منحنی ها و فضای بین خطوط درتصاویر متن قلمداد می شود امروزه با اعمال اصلاحتی برروی این روش آن را به عنوان شیوه ای مطمئن و سریع جهت تشخیص درجه کجی انواع مختلف نویسه ها مورد استفاده قرا رمیدهند البته مشکل اصلی این روش کم بودن سرعت اجرایی آن است زیرا داده های پردازشی آن دراصل نقاط تصویر می باشد.