سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مصیب شفیع زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد نفت
منصور ضیایی – دکتری ژئوشیمی
بهزاد تخم چی – دکتری نفت

چکیده:

یکی از روشهای برای بررسی مشخصات ساختاری و ساختمانی لایه های زیرسطحی و تعیین بافت سنگ شناسی استفاده از انالیز تصاویر است این روش یک تحقیق جدید و مدرن است که دردودهه اخیر درشاخه های مختلف علوم زمین و معدن راه پیدا کرده و به سرعت درحال گسترش و توسعه می باشد هزینه و تجهیزات خاص روشهای آزمایشگاهی و اطلاعات جزئی نگاره های چاه پیمایی درمورد پدیده های زمین شناسی ضرورت استفاده از روش انالیز تصاویر را بیش ازپیش نموده است به کمک این روش میتوان میکروساختارهای موجود را با دقت و سرعت بالا مطالعه کرد مهمترین هدف ارایه الگوریتمی مناسب برای شناسایی پدیده های زیرسطحی صفحه ای تعیین شیب و ازیموت ازجمله لایه بندی لایه های رسانا مانند لایه های کانسارهای معدنی رسانا لایه های استیلولیت و انواع شکستگیهای مسدود نیمهمسدود یا باز با استفاده ازانالیز تصاویر است که مهمترین نواوری این تحقیق خواهد بود.