سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا عالمی نائینی – دانشجوی دکتری مهندسی هوافضا
جعفر روشنی یان – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

یکی از مسائل مهمی که درحوزه علوم فضایی بررسی میگردد مساله لامبرت است روشهای متعددی برای حل این مساله پیشنهاد شده است اما متاسفانه تمامی این روشها از فرض میدان گرانش نقطه ای تبعیت می نماید به عبارت دیگر چنانچه موقعیت انتهایی مطلوب در مساله لامبرت داخل اتمسفر واقع باشد یا اغتشاشات گرانشی حاصله از مدل بیضی گون حائز اهمیت باشدروشهای موجود قادربه تعیینمدار مناسب نخواهد بود و طبیعتا استراتژی مناسبی برای هدایت نیز براساس روشهای مزبور ارایه نخواهد شد. دراین مقاله سعی می شود روشی برای لحاظ نمودن اثرات هرعاملی غیر ازمیدان گرانش مرکزی برمدار مطلوب مساله لامبرت ارایه و نتایج استراتژی هدایتی حاصله از طریق یکبرنامه شبیه سازی ارایه گردد.