سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد خواجه مهریزی – دانشجوی دکترا دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ا
سید مجید مرتضوی – استادیار دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان،اصفهان، ایران
محمد فیض – استادیار دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
داریوش عابدی – استادیار گروه بیوتکنولوژی داروئی، دانشکده داروسازی و علوم دارویی، دا

چکیده:

تلاشهای وسیعی در صنعت نساجی به عمل آمده تا الیاف در برابر ازدیاد سریع میکروارگانیسم هائی مثل باکتری مقاومت کنند. از این طریق، توسعه الیاف خاص با استفاده از یک استراتژی ساده به یک نیاز ویژه تبدیل شده است. در این تحقیق، خواص ضدمیکروبی الیاف اکریلیک با استفاده از نمک فلزی سولفات مس به همراه رنگینه مستقیم ۱۶۸ C.I.Direct Blue مورد بررسی قرار گرفته است. کالای اکریلیک با استفاده از رنگینه و نمک مذکور، در سه مرحله پیش دندانه ای، رنگرزی و پس دندانه ای عمل شده و خواص ضدمیکروبی کالای عمل شده در مقابل باکتریهای Staphylococcus aureus (گرم مثبت) و Escherichia coli (گرم منفی) به روش تست استاندارد AATCC 100-1993 مورد ارزیابی کمی واقع شدند. غلظت های مختلف دندانه سولفات مس بهینه سازی شده و در ادامه نمونه های عمل شده تحت مراحل مختلف ثبات نوری و شستشوئی، ویژگیهای رنگی و طیف FTIR آنها بررسی شد. نتایج حاصله از ارزیابی خواص ضدمیکروبی روی نمونه های عمل شده با غلظت های مختلف نمک مس و همچنین رنگینه بکار گرفته شده، نشان داد که نمونه عمل شده با غلظت ۲% دندانه مس در مقابل هر دو باکتری انتخاب شده دارای بیشترین فعالیت ضدمیکروبی است. همچنین بررسی طیف IR نمونه ها نشان داد که بعد از رنگرزی کالای اکریلیک، پیک موجود در عدد موجی cm(-1) 1655 ناپدید می شود.