سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی تورانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده ی مهندسی، دانشگاه بیرجند
حمید فلقی – استادیار، دانشکده ی مهندسی، دانشگاه بیرجند
محسن فرشاد – استادیار، دانشکده ی مهندسی، دانشگاه بیرجند

چکیده:

روند رو به رشد استفاده از منابع تولید پراکنده ، باعث شده است، روز به روز قد مهایی در جهت تکامل این مسیر برداشته شود. این مقاله بر آن است تا به معرفی روشی جدید به منظورکاهش تلفات و افزایش عرض هی انرژی تولیدات پراکنده از طریق جایابی محل نصب، ظرفیت تولید و یک پارامتر جدید تحت عنوان زمان بهره برداری ژنراتور بپردازد. عدم محدودیت عرضه ی انرژی منابع تولید پراکنده به یک بازه ی خاص از مصرف ( بار پایه یا پیک)، خطی بودن مدل انرژی تلفاتی مورد استفاده در پروسه ی جایابی و در نتیجه ی آن افزایش سرعت و سادگی طرح و عدم نیاز به اطلاعات وسیعی از شبکه از ویژگی های روش ارائه شده است. در این مقاله از یک مدل جدید برای محاسبه ی تلفات انرژی استفاده و از الگوریتم ژنتیک به عنوان ابزار بهینه سازی بهره گرفته شده است.