سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

غلامحسین روشنی – گروه مهندسی گداخت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سعید ستایشی – گروه مهندسی پرتوپزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرزین شماع – گروه مهندسی الکترونیک دانشگاه رازی
سعید روشنی – گروه مهندسی الکترونیک دانشگاه شاهد

چکیده:

همانطور که میدانیم در یک سیستم می توان خط راستی که نمایانگر مشخصات سیستم است را با استفاده از متدهای مختلف به آن سیستم برازش کرد از جمله ی این روشها می توان به مینیمم میانگین مربعات و همچنین میانگین محل برش اشاره کرد اما اگر سیستم مورد مطالعه ی ما یک سیستم چند ضابطه ای باشد انگاه این انطباق با هر روشی که انجام شود نمی تواندن جواب مناسبی را برای ما به همراه داشته باشد دراین روش جدید ابتدا خطای سیستم محاسبه می گردد اگر این میزان خطا از حد خاصی بیشتر بود با یک سیستم چند ضابطه ای روبرو هستیم که با استفاده از متد مینیمم فاصله یک کلاسبندی بین داده های سیستم صورت میگیرد. حال به هریک از این کلاسها یک خط برازش می گردد. درسیستمهایچند ضابطه ای استفاده از این روش می تواند خطای ناشی از برازش خط راست را به صورت چشمگیری کاهش دهد.