سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابراهیم محمدی – دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
علیرضا فروغی –
محسن محمدیان – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

این مقاله به ارائه روشی جدید برای مینیمم کردن سرریزی بار به منظور افزایش حاشیه امنیت سیستم و بهبود پروفیل ولتاژ میپردازد. الگوریتم این روش شامل دو فاز میباشد که در فاز اول، سرریزی بار روی شینههای ضعیفسیستم به منظور افزایش حاشیه امنیت سیستم صورت میگیرد. حساسیت شینههای سیستم با استفاده از شاخصZl/Zth)تعیین میگردد و بعد از مشخص شدن حساسیت شینهها، سرریزی بار روی ضعیفترین شینههااعمال میشود. برای اعمال سرریزی بار بر روی شینهها از یک روش چند مرحله ای مبتنی بر مدل شبکه چند ورودی- چند خروجی استفاده شده است. روند سرریزیبار تا جایی ادامه مییابد که حاشیه امنیت سیستم به یکمقدار از پیش تعیین شده برسد. در فاز دوم سرریزی بار برای بهبود ولتاژ شینههایی از سیستم صورت میپذیرد که ولتاژ آنها کمتر از حد مجاز باشد