سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای پژوهشهای نوین در ریاضی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نیما روحی – گروه کامپیوتر_دانشگاه آزاد اسلامی محمود آباد
بابک اسدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی دانشکده ریاضی و کامپیوتر واحد اراک
محمد ابراهیم شیری – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده ریاضی و کامپیوتر

چکیده:

کوتاهترین مسیر فازی یکی از پر اهمیت ترین مسائل تئوری شبکه است که هدف آن کمک به تصمیم گیرندگان تحت شرایط عدم اطمینان و ابهام است.در این مقاله طول کمان ها به جای اعداد قطعی،اعداد فازی در نظر گرفته شده است.یک الگوریتم جدیدبراساس روش رتبه بندی اعداد فازی پیشنهاد داده شده است.این الگوریتم براین ایده بنا شده است که می توان اعداد فازی را توسط روش رتبه بندی اعداد فازی به اعداد قطعی تبدیل کرده و سپس آنها را با هم مقایسه کرد.از ویژگی های این الگوریتم محاسبه طول کوتاهترین مسیر فازی به هر نوع عدد فازی پیوسته اعم از مثلثی و ذوزنقه ای می باشد.در نهایت یک مثال عددی آورده شده است تا کارایی الگوریتم پیشنهادی را نشان دهد.