سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مرضیه نجاریان – دانشکده علومریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد
محمدهادی فراهی –

چکیده:

در این مقاله روشی تحلیلی برای حل سیستم های کنترل بهینه فازی که با معادلات دیفرانسیل فازی خطی با ضرایب غیر فازی وابسته به زمان و غیر وابسته به زمان با شرایط اولیه فازی همراهی می شوند ارائه می شود