سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

متین رحمتیان – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
مهدی صلاح نادری – پژوهشکده بهرهبرداری ایمن شبکه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
گئورگ قره پتیان – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
احمد جاویدغنی زاده – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

چکیده:

در این مقاله یک روش جدید برای تشخیص اتصال کوتاه الکتریکی از خطاهای مکانیکی، به عنوان دو نوع خطایعمده در سیمپیچ ترانسفورماتور قدرت ارائه شده است در گام اول، یک سیمپیچ واقعی با توان نامی ۱/۲MVA و ولتاژ نامی۲۰kv/400V بر مبنای مدل مشروح و با در نظر گرفتن ابعاد هندسی آن، شبیه سازی شده است. سپس، مشخصات پاسخ فرکانسی سیمپیچ برای حالتهای سالم و معیوب به دست آورده شدهاند. در گام بعد، چندویژگی بر مبنای روش اختلاف همبستگی و چند الگوی ریاضی، از سیگنالهای به دست آمده انتخاب شدهاند. این ویژگیها در مرحله بعد برای آموزش یک شبکه عصبیمصنوعی به کار گرفته میشوند. روش پیشنهادی قادر به تفکیک اتصال کوتاه الکتریکی حلقه به حلقه، جابهجایی محوری و تغییر شکل شعاعی با دقت ۹۸/۸۳% می باشد.