سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی شهر الکترونیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

الهام علی قارداش – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی سینا
وحید آبرفت – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی سینا
حسن ختن لو – استادیار، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

چهره به عنوان مرکز توجه و اصلیترین عامل طبیعی تشخیص افراد شناخته می شود. همین امر اهمیت مسئله تشخیص و تطبیق چهره را مشخص میکند. به عنوان یکی از گام های اولیه برای حل این مسئله در این مقاله به تشخیص چهره و قطعه بندی چشم که از اجزای کلیدی صورت است، پرداخته ایم. روش کار مبتنی بر الگوریتم Ada_boost بوده و برای تشخیص از ویژگیهای هار استفاده شده است. ازجمله مزایای این معیار برای تشخیص میتوان به مستقل بودن آن نسبت به رنگ پوست اشاره کرد که در کاربرد واقعی بسیار مفید میباشد. سنجش دقت سیستم با مجموعه تصاویر استاندارد LFW که شامل ۱۳۰۰۰ قطعه تصویر جمع آوری شده از وب است، انجام شده و به نتیجه ۹۷ % در تشخیص چهره و ۸۹ % برای جداسازی چشمها رسیده ایم.