سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدجلال الدین موسوی راد – دانشگاه کردستان، دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علمی مهندسی هوش مصنوعی،
فردین اخلاقیان طاب – ) دانشگاه کردستان، عضو هیئت علمی گروه علمی مهندسی هوش مصنوعی، ج.ا.ایرا
کریم مرادی – دانشگاه کردستان، دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علمی مهندسی هوش مصنوعی،

چکیده:

شماره پلاک خودرو یکی از مناسب ترین اقلام اطلاعاتی جهت احراز هویت خودروها می باشد. سیستم تشخیص پلاک خودرو یک سیتم مکانیزه است که با عکس گرفتن از خودروها، پلاک آن ها را شناسایی می کند.در این مقاله روشی جدید برای تشخیص و شناسایی پلاک خودرو بر اساس عملیات مورفولوژی ارائه می گردد. در ابتدا با استفاده از عملیات مورفولوژی کاندیداهایی برای پلاک به دست می آید. سپس از یک مقدار آستانه، برای دو ویژگی فرکانس لبه ها و نسبت طول به عرض استفاده کرده و پلاک نهاییاستخراج می گردد. در مرحله بعد، با استفاده از هیستوگرام کاراکترها، محل هر کاراکتر پیدا می شود. در نهایت با استفاده از تطبیق الگو، هر کاراکتر شناسایی شده است. مرحله تشخیص پلاک بر روی ۱۱۰ خودرو ایرانی و خارجی تست شده است. نرخ تشخیص درست مکان پلاک ۸۳ %، جدا کردن کاراکترها ۹۰ % و شناسایی کاراکترها ۹۷ % است