سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هانی واحدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
محمد یزدانی اسرمی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
آرمین بدیعی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

کابل های قدرت یکی از تجهیزات مهم در سیستم های انتقال و توزیع انرژی الکتریکی محسوب می شوند. بطوریکه بروز هر گونه خطا در این تجهیزات، به طور مستقیم، سبب کاهش قابلیت اطمینان و افزایش هزینه های نگهداری شبکه می شود. لذا برای کابل های قدرت، تکنیک های نگهداری پیشگیرانه و روش های تشخیصی جدید بسیاری در طول سالیان اخیر توسعه یافته است. بر این اساس، آنالیز پاسخ فرکانسی می تواند به عنوان یکی از روش های مناسب در تشخیص هرگونه تغییر در ساختار فیزیکی کابل مورد استفاده قرار گیرد. این مقاله بر کاربرد آنالیز پاسخ فرکانسی به عنوان روش جدید در تست های تشخیصی غیرمخرب برای کابل های قدرت متمرکز شده است. تست های عملی روی کابل های قدرت توسط دستگاه آنالیز پاسخ فرکانسی در دو حالت سالم و معیوب انجام گرفته است. تمامی عیوب به صورت عمدی در بدنه کابل ها ایجاد شده و سپس، نتایج آنالیز پاسخ فرکانسی مورد بحث و مقایسه قرار گرفته است . شایان ذکر است که نتایج حاصل از آزمایشات نشان می دهند که روش آنالیز پاسخ فرکانسی می تواند بعنوان یک روش تشخیصیجدید و قابل کاربرد در امر نگهداری و تشخیص عیب کابل های قدرت بکار گرفته شود.