سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سهیل کربلایی فر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده:

یکی از نیازهای بدیهی در سیستم توزیع شده همزمانی ساعت کلیه کامپیوترهای متصل به این سیستم می باشد برای رسیدن به این همزمانی الگوریتم هایی ارائه شده که هرکدام تاحدودی این همزمانی را ایجاد می کنند ولی هیچ کدام نتوانستند همزمانی کامل را بین کامپیوترها ایجاد کنند همچنین این الگوریتم ها در شرایط خاص و بحرانی دچار مشل می شوند و در نتیجه کارایی سیستم توزیع شده را کاهش میدهند دراین مقاله روشی ارائه شده است که تا حدودی معایب الگوریتم های قبلی کاهش میدهد و در مقابل تحمل پذیری بیشتری در برابر بروز خطاهای احتمالی دارد.