سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نیما محمودپور – قطب علمی اتوماسیون وبهره برداری سیستم های قدرت دانشکده برق – دانشگاه
صادق جمالی – قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستم های قدرت، دانشکده مهندسی برق،
سیدمحمد شهرتاش – قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستم های قدرت، دانشکده مهندسی برق،

چکیده:

عوامل محیطی ،ماهیت منابع تجدیدپذیرانرژی وبرخی ملاحضات فنی باعث می شوندکه گاهی منابع تولیدپراکنده ،دورازمراکزباراحداث شوند. نمونه این حالت درموردمنابع تولیدپراکنده بادی به وفوروجود دارد. دراین صورت لازم است که این منابع ازطریق یک فیدراختصاصی که به پست توزیع شبکه موردنظروصل می شودتوان تولیدی خودرابه شبکه انتقال می دهند. دراین صورت رله جریان زیادنصب شده درنقطه اتصال مشترک (PCC) نیازبه یک جهته مشخصی نیزداردتافیدراختصاصی مربوط به منبع تولیدپراکنده بروی خطاهایی که بروی سایرفیدرهای شبکه توزیع هستند. قطع نشود. اماازسوی دیگررله های جهتی برای عملکردخودنیازبه مبدل های ولتاژی دارند.دراین مقاله روشی جدیدوموثربرای رله عددی مذکورپیشنهادمی شودکه تنهاازروی تغییرات فازجریان وبدون نیازبه اطلاعات ولتاژی باکشف خطاوتعیین جهت آن علاوه بربهبودهماهنگی حفاظتی باعملکردسریع خودازواردشدن آسیب به منبع تولیدپراکنده وفیدرمربوط به آن جلوگیری می کند. نرم افزارATP-MODELS برای شبیه سازی روش پیشنهادی برروی شبکه آزمایشی ۳۷ گره IEEE استفاده شده است. نتایج حاصله دقت وسرعت بالای روش رانشان می دهند.